Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Συνηγορίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων χρονίως ασθενών & των φροντιστών τους στο πλαίσιο του e-ΤΑΛΩΣ

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΖΩ