Διαδικτυακή Εκδήλωση με τίτλο: «Η εφαρμογή της Σωματικής Άσκησης στην Τρίτη Ηλικία και την Άνοια»
20 Ιουλίου, 2021
Διαδικτυακή Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα νόσου Alzheimer 2021
16 Σεπτεμβρίου, 2021