29 Απριλίου, 2022

Οδηγός Δικαιωμάτων Ηλικιωμένων Ασθενών & Χρονίων Πασχόντων

9 Απριλίου, 2022

Forum Συνηγορίας Ηλικιωμένων Ασθενών και των Φροντιστών τους-Απολογισμός έργου eΤΑΛΩΣ

3 Νοεμβρίου, 2021

Εκπαιδευτικά εργαστήρια για την προάσπιση των δικαιωμάτων στο χώρο της υγείας

8 Σεπτεμβρίου, 2021

Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Συνηγορίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων χρονίως ασθενών & των φροντιστών τους στο πλαίσιο του e-ΤΑΛΩΣ

3 Απριλίου, 2021

Εναρκτήρια Εκδήλωση έργου Μηχανισμοί συνηγορίας ηλικιωμένων ασθενών με χρόνιες παθήσεις και των φροντιστών τους»

4 Μαρτίου, 2021

Παρουσίαση προγράμματος e-ΤΑΛΩΣ στo πλαίσιο του θεσμού Solidarity Days

12 Ιανουαρίου, 2021

Έναρξη Έργου «e-TAΛΩΣ: Μηχανισμοί συνηγορίας ηλικιωμένων ασθενών με χρόνιες παθήσεις και των φροντιστών τους»