Το Όραμά μας

Όραμα μας είναι το Φροντίζω να αποτελέσει το εφαλτήριο μιας κοινωνίας φιλικής απέναντι στην τρίτη ηλικία και την άνοια, με πολίτες ενημερωμένους και ευαισθητοποιημένους στις ανάγκες και τα δικαιώματα των ατόμων αυτών.

Θεωρούμε πως μια οργάνωση, προσανατολισμένη στο να υπηρετεί το συνάνθρωπο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με συγκεκριμένες αξίες οι οποίες πρέπει να γίνονται γνωστές σε οποιονδήποτε θέλει να γίνει μέρος της δράσης μας.

Οι Αξίες μας

Δείχνουμε αλληλεγγύη απέναντι σε αυτούς που μας έχουν ανάγκη χωρίς να κάνουμε κανένα διαχωρισμό ή εξαίρεση.

Λειτουργούμε με σεβασμό τόσο απέναντι στους επαγγελματίες και τα μέλη του οργανισμού μας όσο και ως προς τους ωφελούμενους μας

Η ομάδα μας χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια και διάθεση για νέες συμμαχίες και συνεργασίες με σκοπό την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των αναγκών των ανθρώπων που εξυπηρετούμε.

Όλοι εμείς που αποτελούμε το Φροντίζω λειτουργούμε βάση ομαδικότητας, η οποία πηγάζει μέσα από την πεποίθηση μας πως η εκπλήρωση των στόχων και η δημιουργία του μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου είναι αποτέλεσμα συνολικής προσπάθειας και ομαδικής δουλειάς.

Βασικό στοιχείο για την επίτευξη του σκοπού μας είναι η εμπιστοσύνη που δείχνει κάθε μέλος μας τόσο στις δυνατότητες του όσο και σε αυτές των υπολοίπων μελών της ομάδας μας

Η προσφορά προς τον άνθρωπο που έχουμε απέναντι μας και έχει την ανάγκη των υπηρεσιών μας αποτελεί κινητήριος δύναμη για τη συνέχιση της λειτουργίας του οργανισμού μας.

Προσεγγίζουμε τις ανάγκες των ωφελούμενων μας μέσα από ενσυναίσθηση, από την δυνατότητα δηλαδή να μπορούμε μπούμε στη θέση του άλλου και να κατανοήσουμε πως βιώνει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή μια κατάσταση.

 

Αλληλεγγύη

Σεβασμός

Εξωστρέφεια

Ομαδικότητα