Κέντρο Ημέρας για Άτομα με Άνοια
27 Αυγούστου, 2019
Το Φροντίζω υλοποιεί τον κύκλο σεμιναρίων " Εκπαιδεύομαι και Φροντίζω " στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν οικογενειακοί φροντιστές ατόμων με άνοια και επαγγελματίες υγείας με στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης της άνοιας. Ενδεικτικές θεματικές ενότητες :
 • «Η νόσος Alzheimer και άλλες μορφές άνοιας»
 • «Διαταραχές συμπεριφοράς στην άνοια»
 • «Κοινωνικές παροχές σε άτομα με άνοια – Παρουσίαση των δομών υποστήριξης ανοϊκών ασθενών»
 • «Ανοϊκή Πραγματικότητα και Συμπεριφορά σε Άτομα με Άνοια
 • «Ασφαλής διαβίωση στο σπίτι των ανθρώπων με άνοια – καλές πρακτικές»- «Η πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων κατ’ οίκον»,
 • «Η φυσικοθεραπευτική παρέμβαση σε ανθρώπους με άνοια»
 • «Η σωματική άσκηση σε ανθρώπους με άνοια»
 • «Νομικά Ζητήματα στην άνοια»
 • «Αναγνώριση και διαχείριση ψυχικής και σωματικής κόπωσης φροντιστών ασθενών με άνοια»
 • «Μη φαρμακευτική προσέγγιση στην άνοια»
 • Τρόποι πρόληψη της άνοιας