Γραφείο Υποστήριξης της Μνήμης
27 Αυγούστου, 2019
 
 
Το πρόγραμμα της κατ' οίκον παρέμβασης για την Άνοια παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε άτομα με άνοια και τις οικογένειες τους. Παρέχεται νοητική και σωματική ενδυνάμωση σε άτομα με άνοια, εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη των φροντιστών τους σε θέματα διαχείρισης της ανοικής πραγματικότητας και τρόπους αποφόρτισης από την επιβάρυνση της φροντίδας. Επίσης παρέχονται υπηρεσίες νοσηλευτικής συμβουλευτικής στους φροντιστές με στόχο την εκπαίδευση σε θέματα όπως η ασφάλεια του πάσχοντα στο χώρο, η διατήρηση της υγιεινής, πρόληψη κατακλίσεων κ.α. Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται βάση αξιολόγησης κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και με σειρά προτεραιότητας.