Προκήρυξη Πρόσληψης Ιατρού Νευρολόγου ή Ψυχίατρου ΠΕ ,μερικής απασχόλησης, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069
19 Ιουλίου, 2021
Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Συνηγορίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων χρονίως ασθενών & των φροντιστών τους στο πλαίσιο του e-ΤΑΛΩΣ
8 Σεπτεμβρίου, 2021