Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Συνηγορίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων χρονίως ασθενών & των φροντιστών τους στο πλαίσιο του e-ΤΑΛΩΣ
8 Σεπτεμβρίου, 2021
Έναρξη Καμπάνιας Ευαισθητοποίησης για την Άνοια και την νόσο Alzheimer
22 Σεπτεμβρίου, 2021