Νέα

12 Μαΐου, 2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕ/ΤΕ για το πρόγραμμα ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

10 Μαΐου, 2021

2o Διαδικτυακό Φεστιβάλ “Legends of Disability”

27 Απριλίου, 2021

Προκήρυξη Πρόσληψης Κοινωνικού Λειτουργού ΠΕ/ΤΕ ,πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069

16 Απριλίου, 2021

Το “Φροντίζω” συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GOLD

3 Απριλίου, 2021

Έναρξη 2ου κύκλου κατ’ οίκον παρέμβασης του έργου «Γέφυρα Φροντίδας για την Τρίτη Ηλικία και την Άνοια».

27 Μαρτίου, 2021

Σχολείο Μακροχρόνιας Φροντίδας για την Τρίτη Ηλικία και την Άνοια

4 Μαρτίου, 2021

Γυμναστική στο σπίτι για ηλικιωμένους και άτομα με άνοια μέσα από το ευρωπαϊκό έργο ACTIMENTIA

24 Φεβρουαρίου, 2021

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΤΕ για την πράξη ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

15 Φεβρουαρίου, 2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΤΕ για το πρόγραμμα ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΖΩ