Νέα

24 Φεβρουαρίου, 2021

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΤΕ για την πράξη ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

15 Φεβρουαρίου, 2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΤΕ για το πρόγραμμα ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

10 Φεβρουαρίου, 2021

Απολογισμός Δράσεων του Φροντίζω για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας για Ασθενείς με Άνοια στην Πάτρα

19 Ιανουαρίου, 2021

Προκήρυξη Πρόσληψης Φυσιοθεραπευτή ΤΕ ,πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069

12 Ιανουαρίου, 2021

Έναρξη Έργου «e-TAΛΩΣ: Μηχανισμοί συνηγορίας ηλικιωμένων ασθενών με χρόνιες παθήσεις και των φροντιστών τους»

17 Δεκεμβρίου, 2020

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΠΕ για το πρόγραμμα ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

16 Δεκεμβρίου, 2020

‘Εναρξη συνεργασίας ΚΑΠΗ του Κοινωνικού Οργανισμού του Δ. Πατρέων με το Πρόγραμμα Διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας του σωματείου Φροντίζω

27 Νοεμβρίου, 2020

Προκήρυξη Πρόσληψης Ψυχολόγου ΠΕ , μερικής απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069

14 Νοεμβρίου, 2020

Διαδικτυακά Σεμινάρια για Φροντιστές Ατόμων με Άνοια απο το Σωματείο Φροντίζω

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΖΩ