Επέκταση Προκήρυξης Πρόσληψης Εργοθεραπευτή ΤΕ ή Λογοθεραπευτή ΤΕ στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069
10 Ιανουαρίου, 2020
Ευχαριστήριο εις μνήμην Σπαγαδώρου Παρασκευής
16 Ιανουαρίου, 2020