Επέκταση Προκήρυξης Πρόσληψης Προσωπικού. Κοινωνικού Λειτουργού ΠΕ/ΤΕ και Ψυχολόγου ΠΕ στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΖΩ