Επέκταση Προκήρυξης Πρόσληψης Προσωπικού. Κοινωνικού Λειτουργού ΠΕ/ΤΕ και Ψυχολόγου ΠΕ στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069
15 Ιανουαρίου, 2020
Προκήρυξη Πρόσληψης Ιατρού Ψυχίατρου ή Νευρολόγου ΠΕ στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069
23 Ιανουαρίου, 2020