10 Μαΐου, 2022

Απολογισμός έργου “Κατ’οίκον Παρέμβαση για την Άνοια”

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τις τρίτης ηλικίας ειδικότερα την περίοδο της πανδημίας, το Κοινωφελές Σωματείο Φροντίζω υλοποίησε το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Παρέμβαση στην Άνοια» , το τρίμηνο Ιανουάριος με Απρίλιου του 2022 με την υποστήριξη της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ΔΕΣΜΟΣ. Οι υπηρεσίες παρέχονταν από διεπιστημονική ομάδα που αποτελείτο από ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, φυσικοθεραπευτή και νοσηλευτή.
15 Οκτωβρίου, 2020

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ/ΤΕ για το πρόγραμμα ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»