Φροντίζω για την Άνοια στην Κοινότητα
27 Αυγούστου, 2019
Γέφυρα Φροντίδας για την Τρίτη Ηλικία και την Άνοια
25 Μαρτίου, 2021

Κέντρο Ημέρας για Ασθενείς για Άνοια στην Πάτρα

  • Τίτλος: Κέντρο Ημέρας για Ασθενείς με Άνοια στην Πάτρα
  • Διάστημα: Φεβρουάριος 2020-Αύγουστος 2021
  • Χρηματοδότηση: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτ. Ελλαδα 2014-20

Περιγραφή Προγράμματος

Το Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και ΑμεΑ-«ΦΡΟΝΤΙΖΩ» από τον Φεβρουάριο2020 έχει ξεκινήσει την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069) με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014- 2020», όντας ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων».

Στα πλαίσια της Πράξης ο φορέας είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο: Λειτουργία Κέντρου Ημέρας για Ασθενείς με Άνοια (Alzheimer) στην Πάτρα-Πρόγραμμα Διασύνδεσης ΚΗ με ΚΑΠΗ/ΚΗΦΗ

Περιγραφή Έργου

  1. Λειτουργία Ειδικού Κέντρου Ημέρας για Ασθενείς με Άνοια στην Πάτρα: Σκοπός του Κέντρου Ημέρας είναι η εφαρμογή θεραπευτικών προγραμμάτων για τα άτομα με διαγνωσμένη άνοια, που βρίσκονται στα αρχικά, μεσαία ή πιο προχωρημένα στάδια της νόσου. Στις ομάδες εφαρμόζονται θεραπευτικά προγράμματα, που στόχο έχουν τη νοητική και σωματική ενδυνάμωση των ατόμων με άνοια, την κινητοποίησή τους και τη διατήρηση των δεξιοτήτων και των επικοινωνιακών ικανοτήτων τους για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή (για όσους λαμβάνουν) . Ιδιαίτερη έμφαση επίσης  δίνεται στην πρόληψη, την πληροφόρηση, την εκπαίδευση και την ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών των ατόμων με άνοια καθώς και στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα σχετικά με την άνοια. Προσωπικό: Επιστημονικά Υπεύθυνος, Ψυχολόγος, Ψυχίατρος, Κοινωνικός Λειτουργός, Νοσηλευτής, Φυσιοθεραπευτής, Λογοθεραπευτής, Διοικητικός
  2. Πρόγραμμα Διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας με Δομές ΟΤΑ: Μέσω του Προγράμματος  πραγματοποιείται διασύνδεση του Κέντρου Ημέρας για ασθενείς με άνοια με Μονάδες ΟΤΑ για την Τρίτη ηλικία όπως τα  ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ με στόχο τη διασύνδεση των ανωτέρω δομών (μέσω δράσεων κατάρτισης και on the job training) και την παροχή υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας από τους επαγγελματίες των κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ. Η δράση αφορά στην ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σχετικά με τις μεθόδους πρόληψης της άνοιας. Παράλληλα μέσω των  επαγγελματιών του προγράμματος διενεργούνται νευρογνωστικοί ελέγχοι στους ωφελούμενους των συνεργαζόμενων ΟΤΑ και ακολούθως σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σχετικά παρεμβατικά προγράμματα. Προσωπικό: Ψυχίατρος, Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή, 08.00-16.00

Διεύθυνση: Φαναρίου 25, Τ.Κ. 26226, Πάτρα, Τηλ Επικοινωνίας: 2610240242

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ