ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
12 Οκτωβρίου, 2020
e-TAΛΩΣ: Μηχανισμοί συνηγορίας ηλικιωμένων ασθενών με χρόνιες παθήσεις και των φροντιστών τους
25 Μαρτίου, 2021

Γέφυρα Φροντίδας για την Τρίτη Ηλικία και την Άνοια

  • Τίτλος: Γέφυρα Φροντίδας για την Τρίτη Ηλικία και την Άνοια
  • Διάστημα: Απρίλιος 2022 - Απρίλιος 2023
  • Χρηματοδότηση:ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα και Ίδρυμα Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ
  • Ιστοσελίδα: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα

Περιγραφή Προγράμματος

Τον Οκτώβριο του 2020 το Σωματείο Φροντίζω, ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου  «Γέφυρα Φροντίδας για την Τρίτη Ηλικία και την Άνοια», με δωρεά του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος. Το πρόγραμμα παρέχει μια ολιστική παρέμβαση με ολοκληρωμένες υπηρεσίες τόσο στα άτομα με άνοια όσο και στους φροντιστές τους. Βασική δράση του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον παρέμβασης σε οικογένειες που φροντίζουν άτομα με άνοια ή ήπια νοητική διαταραχή στην περιοχή της Πάτρας.

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η  ενίσχυση της λειτουργικότητας των ατόμων με άνοια, η ενδυνάμωση των γνωστικών τους λειτουργιών και  η κοινωνικοποίηση τους και παράλληλα η υποστήριξη  και εκπαίδευση των οικογενειακών φροντιστών με τελικό την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ομαλοποίηση των σχέσεων μέσα στην οικογένεια.

Οι υπηρεσίες του εν λόγω προγράμματος περιλαμβάνουν:

  • Αξιολόγηση νευρογνωστικών λειτουργιών ατόμων με άνοια
  • Νοητική και σωματική ενδυνάμωση
  • Εκπαίδευση και συμβουλευτική στους φροντιστές
  • Νοσηλευτική συμβουλευτική
  • Υποστήριξη οικογενειακών αναγκών που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του ιού Covid-19

Η διεπιστημονική ομάδα του έργου απαρτίζεται από: ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, γυμναστή, νοσηλευτή και κοινωνικό φροντιστή.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, την άνοιξη, το σωματείο Φροντίζω σε συνεργασία με τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος» θα διοργανώσει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σε θέματα φροντίδας στην άνοια και την τρίτη ηλικία. Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται  σε οικογενειακούς φροντιστές ατόμων με άνοια και επαγγελματίες υγείας. Σε περίπτωση μη εφικτής δια ζώσης υλοποίησης των σεμιναρίων λόγω των μέτρων προστασίας COVID-19 θα γίνουν διαδικτυακά με τη μορφή webinars.