Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069
2 Δεκεμβρίου, 2019
Ανοϊκή Πραγματικότητα και Συμπεριφορά σε Ανθρώπους με Άνοια
3 Δεκεμβρίου, 2019