Έναρξη 2ου κύκλου κατ’ οίκον παρέμβασης του έργου «Γέφυρα Φροντίδας για την Τρίτη Ηλικία και την Άνοια».

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΖΩ