Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού
1 Αυγούστου, 2023
Συνέχιση του προγράμματος «Κατ’ Οίκον Παρέμβαση στην Άνοια» από το  Φροντίζω με την υποστήριξη του THI Canada και του ΔΕΣΜΟΥ
25 Νοεμβρίου, 2023