Φροντίζω την Μνήμη Κατ’ Οίκον
19 Αυγούστου, 2019

Πληροφορίες Προγράμματος

  • Τίτλος: Συνηγορία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας στη Δυτική Ελλάδα
  • Διάστημα: Οκτώβριος 2014-Απρίλιος 2016
  • Χρηματοδότηση: : EEA Grands (με διαχειριστή φορέα το Ίδρυμα Μποδοσάκη)
  • Ιστοσελίδα: eeaskp.gr

Περιγραφή Προγράμματος

Το Σωματείο Φροντίζω υλοποίησε το έργο «Συνηγορία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας στη Δυτική Ελλάδα», σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας στη Δυτική Ελλάδα. Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Είμαστε Όλοι Πολίτες» με χρηματοδότηση από τα EEA Grand και με φορέα διαχείρισης το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Η βασική υπηρεσία του έργου ήταν η λειτουργία του Γραφείου Συνηγορίας για άτομα με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, μέσω της καταγραφής αναγκών ασθενών με σκλήρυνση καθώς και η δημιουργία του κατάλληλου ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες κτλ). Μέσω της συγκεκριμένης δομής εξυπηρετήθηκαν 169 αιτήματα που προέρχονταν από ασθενείς, φροντιστές (μέλη οικογενειών πασχόντων) και επαγγελματίες υγείας. Τα αιτήματα αφορούσαν ψυχοκοινωνική στήριξη σε πάσχοντες και οικογένειες πασχόντων, μεσολάβηση σε φορείς και υπηρεσίες, πληροφορίες για κοινωνικές παροχές και θέματα εκπαίδευσης σχετικά με την ασθένεια της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας. Επίσης δημιουργήθηκε ο Οδηγός Κοινωνικών Παροχών για Άτομα με ΣΚΠ ο οποίος διανεμήθηκε σε 300 αντίτυπα σε πάσχοντες, φορείς και υπηρεσίες καθώς και ενημερωτικό υλικό για το έργο (φυλλάδια και αφίσες) που απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, σε εργοδότες και στον χώρο της εκπαίδευσης. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ κατά των διακρίσεων των πασχόντων από ΣΚΠ τα οποία προβλήθηκαν σε τοπικά ΜΜΕ. Το Γραφείο Συνηγορίας συνέβαλε στη βελτίωση της προσβασιμότητας των Άτομα με ΣΚΠ σε υπηρεσίες υγείας και φορείς, με την υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Ιερά Μητρόπολη Πατρών και την Κλινική Αποκατάστασης ασθενών με κακώσεις νωτιαίου μυελού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, καθώς και με επιστολές συνεργασίας σε τοπικούς φορείς, οργανώσεις και ΜΚΟ, ενώ ενίσχυσε τη λειτουργία του άτυπου δικτύου υποστήριξης των νοικοκυριών που ζουν στα όρια της φτώχειας. Τέλος, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος υλοποιήθηκαν πέντε ημερίδες-επιστημονικές εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού εκ των οποίων οι 2 σε Αγρίνιο και Πύργο, καλύπτοντας όλη την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Ο αριθμός των ατόμων που επωφελήθηκαν από το Πρόγραμμα συνολικά ήταν 269.