e-TAΛΩΣ: Μηχανισμοί συνηγορίας ηλικιωμένων ασθενών με χρόνιες παθήσεις και των φροντιστών τους
25 Μαρτίου, 2021
e-Σχολείο Μακροχρόνιας Φροντίδας
5 Μαΐου, 2022