Συνηγορία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας στη Δυτική Ελλάδα
19 Αυγούστου, 2019
Φροντίζω για την Άνοια στην Κοινότητα
27 Αυγούστου, 2019

Πληροφορίες Προγράμματος

  • Τίτλος: Φροντίζω την Μνήμη Κατ’ Οίκον
  • Διάστημα: Μάιος 2015-Δεκέμβριος 2016
  • Χρηματοδότηση: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα
  • Ιστοσελίδα: website

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μάιο του 2015 ξεκίνησε η υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος «Φροντίζω τη μνήμη κατ’ Οίκον» από το Σωματείο Φροντίζω (με την ευγενική δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ) και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. Στα πλαίσια του προγράμματος έλαβαν υπηρεσίες 76 (εβδομήντα έξι) άνθρωποι με άνοια και οι οικογένειες τους, υλοποιώντας πάνω από 3000 (τρεις χιλιάδες) επισκέψεις κατ’ οίκον. Το πρόγραμμα «Φροντίζω τη Μνήμη κατ’ Οίκον» προσέφερε σημαντική βελτίωση τόσο στη καθημερινότητα των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια όσο και στους φροντιστές τους, κάτι το οποίο προέκυψε από τα μετρήσιμα στοιχεία των αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τη παρέμβαση και στις δυο ομάδες στόχου. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος υλοποιήθηκαν οι κάτωθι δράσεις: • Νοητική και σωματική ενδυνάμωση στα άτομα με άνοια προκειμένου να ενισχυθούν οι γνωστικές τους λειτουργίες, να διατηρηθεί η αυτονομία και η λειτουργικότητά τους καθώς και να υπάρξει βελτίωση στην ποιότητα της ζωής τους. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των οικογενειακών φροντιστών των ασθενών πάνω στις διαδικασίες ενδυνάμωσης . • Συμβουλευτική στους φροντιστές για τη διαχείριση της επιβάρυνσης που προκύπτει από τη φροντίδα. • Συμβουλευτική στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στα άτομα με άνοια και την ασφαλή διαβίωσή στην οικία τους. • Υλοποίηση σεμιναρίων για τους οικογενειακούς φροντιστές με θέματα διαχείρισης της Άνοιας και αποφόρτισης φροντιστών τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά με την κατ’ οίκον συμβουλευτική που παρέχεται.