Δημιουργώντας κοινότητες για κάθε ηλικία…χωρίς διακρίσεις
15 Σεπτεμβρίου, 2022
Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer 2022 – Ομιλίες και Δράσεις
25 Οκτωβρίου, 2022