ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΕ/ΤΕ Μερικής Απασχόλησης για το πρόγραμμα ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
6 Φεβρουαρίου, 2020
Κορωνοϊός (COVID-19): Το σωματείο Φροντίζω δίπλα στις οικογένειες που φροντίζουν Άτομα με Άνοια
22 Μαρτίου, 2020