2ος κύκλος «Γέφυρα Φροντίδας για την Τρίτη Ηλικία και την Άνοια»
26 Οκτωβρίου, 2022
e-Φροντίδα για την Τρίτη Ηλικία
24 Νοεμβρίου, 2022