Προκήρυξη Πρόσληψης Φυσιοθεραπευτή ΤΕ ,πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΖΩ