‘Εναρξη συνεργασίας ΚΑΠΗ του Κοινωνικού Οργανισμού του Δ. Πατρέων με το Πρόγραμμα Διασύνδεσης Κέντρου Ημέρας του σωματείου Φροντίζω
16 Δεκεμβρίου, 2020
Προκήρυξη Πρόσληψης Φυσιοθεραπευτή ΤΕ ,πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069
19 Ιανουαρίου, 2021