Προκήρυξη Πρόσληψης Νοσηλευτή ΠΕ/ΤΕ ,πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069
27 Αυγούστου, 2020
Η Διατροφή στην Άνοια
22 Σεπτεμβρίου, 2020