Προκήρυξη Πρόσληψης Ιατρού Νευρολόγου ή Ψυχίατρου ΠΕ ,μερικής απασχόλησης, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΖΩ