Υπηρεσία Ενημέρωσης για Κοινωνικές Παροχές και Νομικά Ζητήματα στην Άνοια
30 Ιουνίου, 2021
Διαδικτυακή Εκδήλωση με τίτλο: «Η εφαρμογή της Σωματικής Άσκησης στην Τρίτη Ηλικία και την Άνοια»
20 Ιουλίου, 2021