Απολογισμός Δράσεων του Φροντίζω για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας για Ασθενείς με Άνοια στην Πάτρα
10 Φεβρουαρίου, 2021
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΤΕ για την πράξη ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
24 Φεβρουαρίου, 2021