Ευχαριστήριο εις μνήμην Σπαγαδώρου Παρασκευής
16 Ιανουαρίου, 2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΤΕ ή ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΤΕ για το πρόγραμμα ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
24 Ιανουαρίου, 2020