ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΠΕ/ΤΕ για το πρόγραμμα ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
23 Σεπτεμβρίου, 2020
Συνεργασία σωματείου Φροντίζω και Δ. Αιγιάλειας για την υποστήριξη ηλικιωμένων και ατόμων με άνοια
26 Σεπτεμβρίου, 2020