Απολογισμός έργου «Φροντίζω για την Άνοια στην Κοινότητα», με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (ΙΣΝ)
20 Σεπτεμβρίου, 2019
Kick-off Meeting του έργου EARLYDEM
31 Οκτωβρίου, 2019