Η Διατροφή στην Άνοια
22 Σεπτεμβρίου, 2020
Προκήρυξη Πρόσληψης Διοικητικού ΠΕ/ΤΕ ,πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069
23 Σεπτεμβρίου, 2020