Εκπαίδευση επαγγελματιών ΚΑΠΗ Κοινωνικού Οργανισμού Δ. Πατρέων
29 Μαρτίου, 2022
Forum Συνηγορίας Ηλικιωμένων Ασθενών και των Φροντιστών τους-Απολογισμός έργου eΤΑΛΩΣ
9 Απριλίου, 2022