Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα 2019 από το σωματείο Φροντίζω
20 Σεπτεμβρίου, 2019
Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069
2 Δεκεμβρίου, 2019