Προκήρυξη Πρόσληψης Φυσιοθεραπευτή ΤΕ ,πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069
19 Ιανουαρίου, 2021
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΤΕ για το πρόγραμμα ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
15 Φεβρουαρίου, 2021