Συμμετοχή της Γέφυρας Ρίο-Αντίριο στην Παγκόσμια Ημέρα ν. Alzheimer 2021
27 Σεπτεμβρίου, 2021
Παρουσίαση δράσεων του σωματείου Φροντίζω στην εκδήλωση “Φροντίζω…για την Άνοια”
17 Νοεμβρίου, 2021