Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer 2022 – Ομιλίες και Δράσεις
25 Οκτωβρίου, 2022
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Οικογενειακών Φροντιστών Ατόμων με Άνοια
9 Νοεμβρίου, 2022