Συνεργασία Δ. Αιγιαλείας και σωματείου Φροντίζω στα πλαίσια του προγράμματος Διασύνδεσης
18 Νοεμβρίου, 2021
Έναρξη Έργου “Κατ’ Οίκον Παρέμβαση στην Άνοια”
19 Ιανουαρίου, 2022