Παρουσίαση δράσεων του σωματείου Φροντίζω στην εκδήλωση “Φροντίζω…για την Άνοια”
17 Νοεμβρίου, 2021
Ψηφιακή Εκδήλωση: “Μαθαίνω για την Άνοια…Φροντίζω για τη Μνήμη μου”
7 Δεκεμβρίου, 2021