Έναρξη Έργου: “Γέφυρα Φροντίδας για την Τρίτη Ηλικία και την Άνοια”
29 Οκτωβρίου, 2020
Προκήρυξη Πρόσληψης Ψυχολόγου ΠΕ , μερικής απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» της Πράξης με ΚΩΔ. ΟΠΣ 5045069
27 Νοεμβρίου, 2020