ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ
18 Απριλίου, 2023
Νέος κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων για οικογενειακούς φροντίστες ατόμων με άνοια
11 Ιουνίου, 2023
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ
18 Απριλίου, 2023
Νέος κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων για οικογενειακούς φροντίστες ατόμων με άνοια
11 Ιουνίου, 2023

Το Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία- «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» υλοποίησε για 2ο έτος (Μάιος ’22-Απρίλιος ’23) το πρόγραμμα «Γέφυρα Φροντίδας για την Τρίτη Ηλικία και την Άνοια» ,με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ και την υποστήριξη του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.

Ο σκοπός του προγράμματος ήταν εκπαιδευτικός και οι κατ’ οίκον επισκέψεις είχαν στόχο την ενίσχυση της λειτουργικότητας των ατόμων με άνοια, την ενδυνάμωση των γνωστικών τους λειτουργιών, την κοινωνικοποίηση τους και παράλληλα  υποστήριξη  και εκπαίδευση των οικογενειακών φροντιστών με τελικό στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ομαλοποίηση των σχέσεων μέσα στην οικογένεια.

Η διεπιστημονική ομάδα του έργου απαρτιζόταν από ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, φυσικοθεραπευτή και νοσηλευτή.  Οι στόχοι της παρέμβασης ήταν συγκεκριμένοι, ωστόσο υπήρχε δυνατότητα να προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου. Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν  άτομα με ήπια νοητική διαταραχή και άνοια  από την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Κατά την διάρκεια των δράσεων του έργου, πραγματοποιήθηκαν:

  • Κατ’ οίκον επισκέψεις νοητικής/ σωματικής ενδυνάμωσης, δημιουργικής απασχόλησης, νοσηλευτικής συμβουλευτικής σε εβδομαδιαία συχνότητα σε σαράντα (40) άτομα με διαγνωσμένη άνοια.
  • Κατ’ οίκον επισκέψεις συμβουλευτικής υποστήριξης οικογενειακών φροντιστών για την ανακούφιση της επιβάρυνσης από τη φροντίδα που παρέχουν στον άνθρωπό τους σε εβδομαδιαία συχνότητα σε εξήντα (60) άτομα, όπου το 70% εξ’ αυτών ήταν  οικογενειακοί φροντιστές άνω των 65 ετών.
  • Εκπαίδευση εξήντα (60) οικογενειακών φροντιστών για φροντίδας ενός ατόμου με άνοια
  • Ενημέρωση της κοινότητας για την Άνοια (ενημερωτικές εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις στον Τύπο και εκπαιδευτικά σεμινάρια)
  • Αξιολογήσεις νευρογνωστικών λειτουργιών σε άτομα άνω των 55 ετών σε περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο αντίκτυπος του προγράμματος ήταν ιδιαίτερα σημαντικός καθώς μέσα από αυτό:

43 οικογένειες που φροντίζουν άτομα με άνοια εντάχθηκαν και έλαβαν υπηρεσίες , για ένα εξάμηνο η κάθε μία, στην κατ’ οίκον παρέμβαση. Τα άτομα αυτά δέχτηκαν ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1664  κατ’ οίκον συνεδρίες από τους επαγγελματίες του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα 586 συνεδρίες νοητικής ενδυνάμωσης, 563 συνεδρίες σωματικής ενδυνάμωσης, 359 συνεδρίες νοσηλευτικής συμβουλευτικής, 156 συμβουλευτικές συνεδρίες ενώ 60 οικογενειακοί φροντιστές εκπαιδεύτηκαν από τον κύκλο σεμιναρίων που υλοποίησε το Φροντίζω

Τα αποτελέσματα των επισκέψεων είχαν εμφανή αντίκτυπο στους φροντιστές καθώς εξέφρασαν ότι νιώθουν πως μετά τη παρέμβαση είναι περισσότερο ικανοί να διαχειριστούν τη πορεία της νόσου του ανθρώπου τους.

Ωφελούμενοι που συμμετείχαν στην κατ’ οίκον παρέμβαση είπαν για εμάς:

  • «…Το πρόγραμμα της κατ’ οίκον παρέμβασης βοήθησε στο να είμαι ήρεμη στην φροντίδα που προσφέρω…».
  • «…Με την ευγένεια τις γνώσεις και την πείρα στα άτομα με άνοια των κοριτσιών με βοηθήσατε να καταλάβω πως με τη σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος που προκύπτει όλα είναι διαχειρίσιμα…»
  • «…Οι επαγγελματίες της κατ’ οίκον παρέμβασης με βοήθησαν να καταλάβω το τρόπο προσέγγισης της μητέρας μου και πως να τη φροντίζω καλύτερα…».