Απολογισμός έργου «Φροντίζω για την Άνοια στην Κοινότητα», με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (ΙΣΝ)

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΖΩ