ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων θέσης ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΤΕ για την πράξη ««ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ» (κωδικός ΟΠΣ 5045069) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
24 Φεβρουαρίου, 2021
Σχολείο Μακροχρόνιας Φροντίδας για την Τρίτη Ηλικία και την Άνοια
27 Μαρτίου, 2021