Έναρξη Έργου «e-TAΛΩΣ: Μηχανισμοί συνηγορίας ηλικιωμένων ασθενών με χρόνιες παθήσεις και των φροντιστών τους»
12 Ιανουαρίου, 2021
Εναρκτήρια Εκδήλωση έργου Μηχανισμοί συνηγορίας ηλικιωμένων ασθενών με χρόνιες παθήσεις και των φροντιστών τους»
3 Απριλίου, 2021