Παρουσίαση προγράμματος e-ΤΑΛΩΣ στo πλαίσιο του θεσμού Solidarity Days
4 Μαρτίου, 2021
Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Συνηγορίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων χρονίως ασθενών & των φροντιστών τους στο πλαίσιο του e-ΤΑΛΩΣ
8 Σεπτεμβρίου, 2021