Μαθήματα e-Σχολείου 2022

Για να λάβετε το πιστοποιητικό παρακολούθησης πρέπει να ολοκληρώσετε όλα τα μαθήματα με την παρακάτω σειρά μέχρις τις 30/6/2022. Δείτε και τον σύντομο οδηγό σύνδεσης εδώ.
 Μάθημα 1ο

Άνοια και Εγκέφαλος

Δωρεάν
Μάθημα 2ο

Ανοϊκή Πραγματικότητα σε Άτομα με Άνοια

Δωρεάν
Μάθημα 3ο

Μη φαρμακευτικές Παρεμβάσεις στην Άνοια

Δωρεάν 
Μάθημα 4ο

Ψυχολογική Εξουθένωση Φροντιστών ατόμων με Άνοια

Δωρεάν